• thong quan

Trung Quốc dừng thông quan cửa khẩu Ái Điểm
Hồng Nhung - 16:55 16/03/2022
Phía Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) - Chi Ma (Việt Nam) từ ngày 14/3 do phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 tại trấn Ái Điểm
--Quảng cáo---