• Thiếu tướng Lê Vắn Tuyến

Bộ Công an có thêm 2 Thứ trưởng mới
Hoàng Hà - 16:35 17/01/2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Như vậy Bộ Công an hiện có 7 Thứ trưởng.
--Quảng cáo---