• Thích ứng an toàn

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp chống dịch không phù hợp
Thúy Nga - 08:45 13/01/2022
Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 không phù hợp. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn mới về thích ứng an toàn với dịch (hướng dẫn 4800 sửa đổi).
--Quảng cáo---