• Thi hành án dân sự

Thu hồi gần 35.000 tỷ từ các vụ việc tham nhũng diện chỉ đạo
Hồng Nhung - 13:29 20/04/2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự phải thi hành thu hồi 292.475 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là trên 159.795 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đã thi hành xong hơn 35.183 tỷ đồng.
--Quảng cáo---