• thi diem

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình
Hoàng Hà - 14:50 27/07/2022
Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
--Quảng cáo---