• thanh tra chinh phu

Kiểm điểm Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ
Hoàng Thiên - 06:45 19/05/2022
UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm.
 • Thanh tra Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Đụng đâu sai đó?
  Thụy Bình - 10:38 12/05/2022
  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 638/TB-KLTT về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Nhiều sai phạm tại Viện được chỉ rõ.
 • Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm mua sắm kit xét nghiệm Covid-19
  Hoàng Thiên - 15:05 25/04/2022
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, bước đầu Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19.
 • Kỷ luật Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn liên quan sai phạm tại Bình Thuận
  Hoàng Thiên - 18:28 21/04/2022
  Uỷ Ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành hình thức khiển trách đối với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn do đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo tại tỉnh Bình Thuận.
 • Đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện
  Hoàng Hà - 17:17 18/04/2022
  Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi giữ nguyên ba cấp thanh tra hành chính tuy nhiên, cơ quan thẩm tra (Uỷ ban Pháp luật) không đồng tình và đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện.
--Quảng cáo---