• Thanh toán song phương điện tử

LienVietPostBank được chấp thuận triển khai dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước trên toàn quốc
P.V - 08:30 05/05/2022
Ngày 15/3/2022, Kho Bạc Nhà nước (KBNN) đã đồng ý cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai mở rộng dịch vụ phối hợp thu Ngân sách nhà nước (NSNN) và Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) trên toàn quốc.
--Quảng cáo---