• thành phố thanh hoá

Đề xuất đổi tên thành phố Thanh Hóa thành Đông Sơn
Hồng Nhung - 15:00 13/06/2022
Sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, Sở Nội vụ Thanh Hóa đề xuất phương án đổi tên thành phố Thanh Hóa thành thành phố Đông Sơn
--Quảng cáo---