• thành lập doanh nghiệp chuyên biệt

TPHCM muốn có doanh nghiệp chuyên biệt phát triển, quản lý nhà ở xã hội
Hữu Thông - 07:30 05/11/2021
Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện Luật Nhà ở 2014. Theo đó, sở kiến nghị bộ xem xét cho phép thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc TP để đầu tư, phát triển, quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn.
--Quảng cáo---