• ten lua day

Thử nghiệm mô phỏng vòng lặp hydro tên lửa đẩy hạt nhân vũ trụ
Thái Bằng - 08:22 16/11/2021
Nhà khoa học Mỹ phát triển một mô phỏng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm quy mô nhỏ, được gọi là vòng lặp hydro trong động cơ phản lực hạt nhân tên lửa nhằm có được nhận thức chính xác về hoạt động của các hợp phần cấu thành tên lửa.
--Quảng cáo---