• TECHFEST VIỆT NAM 2021

Giảng đường Online - Tri thức ngày mai
Nguyên Khôi - 06:45 29/09/2021
“Giảng đường Online - Tri thức ngày mai” là thông điệp của hội thảo trực tuyến nằm trong chuỗi hoạt động của Làng Công nghệ giáo dục Tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2021.
--Quảng cáo---