• tế bào bộ nhớ

Tích hợp các tế bào bộ nhớ và bộ xử lý, giải pháp cho siêu máy tính tương lai
Thái Bằng - 16:15 11/01/2022
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Lund Thụy Điển đề xuất một giải pháp mới tích hợp tế bào bộ nhớ với một bộ xử lý, cho phép tính toán được thực hiện trong chính mạch bộ nhớ với tốc độ rất cao.
--Quảng cáo---