Doanh nghiệp

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 260 triệu đồng

  • Tác giả : Hà Thảo
Ngày 21/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) 260 triệu đồng, do vi phạm công bố thông tin.

TTB bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét. Đồng thời, công ty còn bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 260 triệu đồng

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 260 triệu đồng

Cụ thể, ngày 30/1, công ty này công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tổng tài sản, khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và nội dung khác, đã được công ty công bố đính chính ngày 18/5.

Ngày 20/10/2022, công ty công bố Báo cáo tài chính riêng quý 3/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm trước và vay và nợ thuê tài chính trong thuyết minh và nội dung khác, đã được công bố đính chính ngày 27/10/2022.

Mặt khác, TTB còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin theo quy định.

Hà Thảo