• tăng nhanh

F0 tăng nhanh, 3 tỉnh thành lên “vùng vàng”
Thúy Nga - 08:55 23/02/2022
Hiện cả nước có 244 xã, phường vùng đỏ, 45 tỉnh, thành “vùng xanh” và 18 tỉnh thành vùng vàng.
--Quảng cáo---