• tam dung thu phi bot

Yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng thu phí BOT
Quang Toàn - 10:30 25/07/2021
Thời gian tạm dừng thu phí từ thời điểm địa phương công bố bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội.
--Quảng cáo---