• taliban

Hỗn loạn Afghanistan, Taliban phải chiến với nhóm kháng chiến, IS và nội bộ
Thái Bằng - 19:03 17/01/2022
Trong khi cuộc chiến với IS-K và nhóm Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (lực lượng của Ahmad Massoud) đang tiếp tục tăng nhiệt. Nội bộ Taliban lại bùng phát xung đột dữ dội.
--Quảng cáo---