• su dung

Thạch trân châu Minh Hạnh Food sử dụng chất bảo quản vượt ngưỡng
Thúy Nga - 09:00 19/08/2022
Với chỉ số chất bảo quản trong sản phẩm thạch, trân châu... của Công ty TNHH Minh Hạnh Food vượt ngưỡng hơn 2 lần so với hàm lượng mà cơ sở sản xuất tự công bố sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.
--Quảng cáo---