• sơn chịu nhiệt

Bột màu vô cơ cho sơn chịu nhiệt
Khánh Ly - 11:09 25/06/2021
PGS.TS La Thế Vinh (Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội) và đồng nghiệp đã nghiên cứu sản xuất thành công bột màu vô cơ dùng cho sơn chịu nhiệt và tương lai là cho công nghiệp gốm sứ từ các nguồn khoáng vô cơ sẵn có trong nước.
--Quảng cáo---