• soát xét

Rà soát nhiều tiêu chuẩn Việt Nam để phù hợp với thực tiễn
H.B - 09:33 30/06/2021
Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng vừa tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thuộc Hội Vật liệu Xây dựng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) chủ trì thực hiện.
--Quảng cáo---