• sinh viên tiêm vắc xin

Trường đại học đề nghị sinh viên chủ động tiêm văcxin để học trực tiếp
Hải Châu - 08:26 13/10/2021
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến sẽ cho sinh viên đã được tiêm văcxin COVID-19 đến trường học trực tiếp từ ngày 1/1/2022.
--Quảng cáo---