• sẹo phổi

Gần 1/10 số ca ghép phổi là do COVID-19
N.Hà - 19:57 29/01/2022
Hiện ở Mỹ những bệnh nhân bị tổn thương phổi liên quan đến COVID-19 chiếm gần 1/10 số ca ghép phổi. Họ đều bị tổn thương phổi nghiêm trọng, không thể phục hồi do COVID-19 gây ra.
--Quảng cáo---