KINH TẾ

Sầu riêng giảm giá trở lại

  • Tác giả : Thiên Bảo
Sau một thời gian tăng lên ở mức cao kỷ lục, hiện giá nhiều loại sầu riêng đã giảm trở lại từ 5.000 - 20.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 2 tuần.

Cụ thể, sầu riêng Monthong loại 1 đang được thương lái thu mua ở mức 200.000 đồng/kg, trong khi trước đây là 210.000 - 220.000 đồng/kg; loại 2 giảm còn 185.000 đồng/kg; loại 3 đang có giá 95.000 đồng/kg (trước đây là 100.000 đồng/kg).

Sầu riêng cắt tại vườn hiện giá giảm từ 5.000 - 20.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 2 tuần.

Sầu riêng cắt tại vườn hiện giá giảm từ 5.000 - 20.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 2 tuần.

Còn sầu riêng Ri 6 phục vụ xuất khẩu, giá thu mua từ 130.000 - 135.000 đồng/kg (trước đây ở mức 140.000 - 145.000 đồng/kg); sầu riêng Thái từ 190.000 - 200.000 đồng/kg (trước đây ở mức 200.000 - 210.000 đồng/kg).

Nhiều thương lái cho biết, giá giảm là do nguồn cung tăng vì gần đây nhiều vườn sầu riêng được thu hoạch. Dù có giảm nhưng giá sầu riêng vẫn đang còn ở mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước nhờ được xuất khẩu mạnh sang thị trường Trung Quốc.

Thiên Bảo