• sàng lọc di truyền

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khai trương phòng khám tư vấn di truyền
An Quý - 05:55 07/01/2021
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa phối hợp với Viện Di truyền Y học chính thức thành lập và đưa vào hoạt động Phòng Khám Tư vấn Di truyền tại Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu.
--Quảng cáo---