Gia đình mới

Sáng chế được cấp bằng độc quyền

  • Tác giả : Hà Bình (ghi)
(khoahocdoisong.vn) - Muốn được cấp bằng độc quyền thì sáng chế phải đảm bảo các yêu cầu nào?

Hỏi: Muốn được cấp bằng độc quyền thì sáng chế phải đảm bảo các yêu cầu nào?

Văn Đức Quynh (Hà Nội)

Theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN: Các sáng chế sẽ được cơ quan nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích khi đảm bảo được các điều kiện: Sáng chế có tính mới, chưa công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Sáng chế có trình độ sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp, có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. Như vậy, khi phát minh ra sáng chế, nếu tác giả nhận thấy đáp ứng các điều kiện bảo hộ sáng chế như trên thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp để đăng ký cấp văn bản bảo hộ.

Hà Bình (ghi)