• Samsung Next

Samsung đầu tư vào game Axie Infinity
Nhật Nam - 06:24 13/10/2021
Nhà phát hành game Axie Infinity, Sky Mavis vừa công bố đã gọi vốn thành công 152 triệu USD ở vòng Series B (vòng gọi vốn thứ 2), trong đó có Samsung Next, quỹ của Samsung có trụ sở tại Mỹ.
--Quảng cáo---