• rơi tháng máy

Làm gì khi rơi thang máy?
Nguyên Khôi - 14:00 22/01/2022
Khi rơi thang máy cần bình tĩnh, và tốt nhất là nằm ra sàn để phân tán lực tác động lên toàn bộ cơ thể, thay vì đứng thẳng.
--Quảng cáo---