• rối loạn cân bằng

Tắc ruột do yếu tố thần kinh
Thúy Nga (ghi) - 09:30 26/05/2020
Tắc ruột do rối loạn cân bằng thần kinh thực vật như cường dây thần kinh X gây co thắt một đoạn ruột hoặc do liệt thần kinh, gây giãn một đoạn ruột…
--Quảng cáo---