• reset

Nâng cấp hệ thống ứng dụng PC-Covid, số mũi tiêm reset về 0
BA - 06:51 08/10/2021
Nâng cấp hệ thống ứng dụng PC-Covid do đó một số tính năng bị gián đoạn và thông tin mũi tiêm sẽ được reset về 0.
--Quảng cáo---