• rà soat

Giá vật liệu xây dựng tăng phi mã, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát
Quốc Trọng - 08:30 11/01/2022
Năm 2021 chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020. Tác động chính là do giá thép xây dựng tăng 30-40%.
--Quảng cáo---