• Quy hoạch Điện VIII

Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch điện VIII
Hoàng Hà - 07:05 27/04/2022
Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch điện VIII với tỷ lệ tán thành cao.
--Quảng cáo---