• quy định về phòng

Hà Nội: 53 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 nên biết
Trần Lương - 17:25 14/12/2021
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 53 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
--Quảng cáo---