--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quy định mới nhất: Chủ thẻ ngân hàng không được chuyển khoản quá 100 triệu đồng/tháng

HỒNG PHONG - 15:30 07/12/2021

Đây là quy định mới nhất của NHNN đối với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ cá nhân bằng phương thức điện tử. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2022.

Chủ thẻ khi thực hiện các hình thức như rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán đều sẽ bị hạn chế số tiền giao dịch. Đây là nội dụng trong thông tư 17 sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước, bổ sung một số điều của thông tư số 19 về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ có thể phát hành thẻ bằng phương thức điện tử. Và tự nhận biết, xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro. Từ đó quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử.

Tuy nhiên, tổng hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng cá nhân không vượt quá 100 triệu đồng trong một tháng. Bao gồm các hình thức như rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán.

Đáng chú ý, thẻ phát hành bằng phương thức điện tử không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế.

Tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân.

Việc phát hành phải phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan. Điều này nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ.

Cụ thể, các đơn vị này phải thực hiện các bước tối thiểu như: Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng.

Các đơn vị sẽ nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng theo quy định. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng…


(0) Bình luận
Nổi bật
Khó phân biệt rượu methanol
Sức khỏe mới- Khánh Thủy - 08:25 09/08/2022
Theo tiến sĩ hóa học Khuất Quang Sơn, rất khó phân biệt rượu methanol với rượu ethanol bằng mắt thường trừ cảm giác ngọt hơn, dễ uống hơn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---