• quỹ đất nhà ở xã hội

Các địa phương thực hiện nghiêm quỹ đất nhà ở xã hội
Hoàng Hà - 08:55 09/05/2022
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phải dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đồng thời thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.
--Quảng cáo---