• quy bog

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉ còn gần 900 tỷ đồng
Thiên Ân - 15:00 26/02/2022
Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2021, Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) còn 898,582 tỷ đồng, tổng số trích quỹ BOG đến hết ngày 31/12/2021 là 739,685 tỷ đồng.
--Quảng cáo---