• Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 8,3 triệu người nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Hữu Thông - 15:09 02/11/2021
Tính tới ngày 2/11, có 8,34 triệu người lao động đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng, theo Nghị quyết 116/NQ-CP.
--Quảng cáo---