• quốc gia đang phát triển

Lông gà và chất thải con người, nguồn nguyên liệu sản xuất khí sinh học bền vững
Thái Bằng - 14:30 20/04/2022
Các nhà khoa học châu Phi đề xuất một kỹ thuật mới, đơn giản để sản xuất khí sinh học từ chất thải con người và lông gà, giải quyết vấn đề thiếu năng lượng của các quốc gia đang phát triển.
--Quảng cáo---