Môi trường

Quảng Bình: Thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020

  • Tác giả : Lương Thụy Bình
(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu việc thực hiện thu thập dữ liệu theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh. Việc thực hiện thu thập dữ liệu phải khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật.

Theo Kế hoạch, nội dung dữ liệu thu thập, cập nhật phải chính xác, kịp thời, hiệu quả; ưu tiên mục tiêu sử dụng dài hạn; ưu tiên có thể dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính tài liệu, mẫu vật, số liệu về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và bản đồ đã được xử lý và lưu trữ theo quy định dưới dạng giấy hoặc dạng số, các hồ sơ, kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính, các cuộc thanh tra về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo việc thu thập, xử lý, cập nhật dữ liệu một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, đồng thời bảo đảm việc xây dựng, lưu trữ an toàn cơ sở dữ liệu.

Với mục đích nâng cấp kho lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình thành kho lưu trữ điện tử, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường, từng bước đưa công tác thu thập, lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác quản lý Nhà nước có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Kế hoạch chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giao nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.

Lương Thụy Bình

Lương Thụy Bình