• quân tình nguyện Syria

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát ở Daraa al-Balad
Thái Bằng - 19:30 09/09/2021
Quân đội Syria chính thức kiểm soát hoàn toàn khu vực Daraa al-Balad, bắt đầu tiến hành thiết lập các vị trí đảm bảo an ninh bên trong khu vực phía nam của thành phố Daraa.
--Quảng cáo---