• quan ly tai nguyen

Ứng dụng công nghệ số quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu
An Quý - 14:15 18/04/2022
Trong 2022, Bộ Tài nguyên - Môi trường tăng cường quản lý tài nguyên số trong số hóa đất đai, môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản…
--Quảng cáo---