• quạ mỏ đỏ

Nghiên cứu thú vị - nhập vai người tiền sử
Hằng Đỗ - 12:40 18/10/2021
Nhà điểu học Juan Negro thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha và các đồng nghiệp của ông đã đóng giả người cổ đại Neandertals để tìm hiểu cách săn bắt của họ.
--Quảng cáo---