Thanh Hoá từ chối nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét của Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày đăng : 16:50, 26/05/2022

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã có đề xuất nhấn chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa không đồng ý với đề xuất này, vì lo ngại vượt quá ngưỡng chịu tải môi trường vùng biển.

Cụ thể, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đề nghị xin nhận chìm hơn 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển có diện tích 400 ha. Nguyên nhân là do nếu sử dụng làm vật liệu san lấp thì chất thải khó đáp ứng tiêu chuẩn, phát sinh chi phí lớn, kéo dài thời gian.

Trước đề nghị đó, tất cả các ngành và đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa đều không đồng ý với cách xử lý trên vì lo ngại sẽ gây vượt quá sức chịu tải môi trường của vùng biển Nghi Sơn.

Ngoài ra, điều này cũng ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt gần bờ của ngư dân và hệ sinh thái vùng biển khu vực đảo Hòn Mê.

Tỉnh này đã đề nghị NSRP nghiên cứu phương án đổ thải trên bờ để tận dụng làm vật liệu san lấp, vì nhu cầu này ở khu kinh tế Nghi Sơn đang rất lớn.

Nhã Uyên