Đại biểu Quốc hội lo hiện tượng “làm giá” cổ phiếu

Ngày đăng : 11:31, 23/05/2022

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản có nhiều rủi ro. Đặc biệt là hiện tượng tăng vốn khống, thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi trên thị trường cổ phiếu.
kyho3.jpg
Đại biểu Quốc hội lo hiện tượng “làm giá” cổ phiếu - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 23/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022.

Theo đó năm 2021 nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch như thu ngân sách tăng 16,8%, xuất khẩu tăng 22,6% và xuất siêu đạt 4 tỉ USD.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,4% so với cùng kỳ, nhưng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ tăng 5,4%.

Báo cáo thẩm tra về vấn đề này ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, có nhiều rủi ro, không bền vững, thiếu ổn định. Đặc biệt là hiện tượng tăng vốn khống, thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi trên thị trường cổ phiếu…

Về các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay sẽ tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, tăng cường năng lực y tế, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt, sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội về việc quy định môn học lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông.

Hoàng Hà