TP.HCM đề xuất tăng thêm cán bộ cho các phường, xã - thị trấn đông dân

Ngày đăng : 17:50, 10/05/2022

Đây là một trong những kiến nghị của UBND TP.HCM gửi Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 để thành phố được tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù.

Sáng 10/5, HĐND TP.HCM đã tổ chức buổi giám sát UBND TP.HCM về tình hình thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết 25/2017 của HĐND TP.HCM về triển khai Nghị quyết 54.

Tại buổi giám sát, UBND TP.HCM đã kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 để thành phố được tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể gồm đề xuất giao UBND TP.HCM được quyền trình HĐND TP.HCM quyết định biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. 

Đồng thời, UBND TP.HCM có thể căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tiễn và ngân sách được phép bố trí để tăng thêm số lượng cán bộ, công chức tại các phường, xã, thị trấn đông dân.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM được phép trình HĐND TP.HCM quyết định tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn ngoài số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định tại các văn bản khác của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đề xuất QH xem xét cho TP.HCM được thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền đã được pháp luật quy định mà không phải lấy ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan.

Quốc Trọng