Hơn 21 triệu người tiêm văcxin COVID-19 bị sai hoặc chưa xác định được thông tin

Ngày đăng : 16:50, 23/03/2022

Trong nhóm có thông tin đã xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 19.039.997 đối tượng tiêm văcxin COVID-19 đang bị sai thông tin, 2.579.540 đối tượng chưa được xác thực thông tin...

tiem-sai.jpg
21.619.540 người tiêm vắc xin COVID-19 bị sai hoặc chưa xác định được thông tin

Theo số liệu của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, đến chiều ngày 22/3, trong số hơn 202 triệu liều văcxin đã tiêm, nền tảng quản lý tiêm chủng đã ghi nhận trên 193 triệu liều, tương ứng 96% đã nhập dữ liệu. Số liều tiêm chưa nhập dữ liệu còn trên 8 triệu, tương đương khoảng 4%.

Về kết quả xác minh, xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý tiêm chủng, từ tháng 11/2021, các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cùng Bộ Công an và Bộ thông tin Truyền thông đã tiến hành xác minh các thông tin, so sánh trên dữ liệu từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Tổng số đến nay đã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 76.625.823 đối tượng tiêm chủng, trong đó 73.112.823 đối tượng đã được xác thực là có thông tin về căn cước công dân, chứng minh nhân dân và 3.513.000 đối tượng không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng.

Trong nhóm có thông tin đã xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 51.493.286 đối tượng thông tin đúng khi đối chiếu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tương ứng với 123.419.556 liều tiêm đúng thông tin. Hiện nay, còn 19.039.997 đối tượng đang bị sai thông tin, 2.579.540 đối tượng chưa được xác thực thông tin...

Thúy Nga