Học sinh lớp 7 - 12 TPHCM ôn tập, kiểm tra học kỳ I từ ngày 4 đến 22/1

Ngày đăng : 20:52, 01/01/2022

Việc ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 của học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 TPHCM sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến 22/1.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành, việc ôn tập, bổ sung kiến thức và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến 22/1.

Học sinh khối 6 và học sinh thuộc các khối lớp khác vì lý do bất khả kháng không thể đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp trong thời gian nói trên, sẽ được kiểm tra sau khi quay lại trường học tập trực tiếp để được bổ sung kiến thức, khắc phục hạn chế do học tập trên Internet kéo dài.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh khối 6 chưa thể đến trường học tập trực tiếp, Sở Giáo dục - đào tạo sẽ có hướng dẫn thực hiện kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh khối 6.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục theo Kế hoạch ngày 30/11/2021 của UBND TP.HCM về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nguyên Khôi