Cấp phép thương mại hoá 5G trong năm 2022

Ngày đăng : 19:00, 14/12/2021

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông, Bộ TT&TT cho biết như trên tại Diễn đàn “Chuyển đổi số - Thúc đẩy Tăng trưởng và Đổi mới sáng tạo với 5G”.

Ông Nhã cho biết, về tần số, Nghị định số 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện... làm cơ sở để triển khai đấu giá và cấp phép các băng tần cho di động 4G và 5G; tháo gỡ "nút thắt" về cơ sở pháp lý của việc triển khai đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Về thực hiện, các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, MobiFone đã thử nghiệm 5G tại 16 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Hiện có hơn 500.000 thuê bao sử dụng, tốc độ trung bình đạt từ 500-600 Mbps,nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ truy cập của mạng 4G.

Để gia tăng diện phủ của hạ tầng, Bộ Thông tin hướng tới mục tiêu phủ sóng 100% thôn bản trên toàn quốc thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Ông Nhã cũng cho biết, Bộ TT&TT đã ban hành các quy chuẩn về 5G như: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G.

Để hạn chế thuê bao sử dụng các công nghệ 2G, 3G, Bộ đã ban hành quy chuẩn đề thiết bị điện thoại nhập khẩu vào Việt Nam phải có công nghệ 4G.

Hồng Nhung