Biến thể Omicron có thể phát sinh từ những người bị ức chế miễn dịch

Ngày đăng : 19:41, 29/11/2021

Theo TS Barry Schoub, Chủ tịch Ủy ban cố vấn cấp bộ của Nam Phi về văcxin COVID, sự đột biến của biến thể Omicron có thể từ những người chưa được chủng ngừa và bị ức chế miễn dịch.
bien-the.png

TS Schoub cho biết, SARS-CoV-2 có xu hướng đột biến rất dễ dàng. Và trong những điều kiện mà nó đang đột biến, đặc biệt ở những người có thể bị ức chế miễn dịch một phần, nói cách khác là cơ thể họ không loại bỏ được virus, virus còn sót lại đó sẽ đột biến có chọn lọc để thoát khỏi khả năng miễn dịch và dễ lây truyền hơn.
Khi được hỏi liệu tỷ lệ nhiễm HIV cao - nhưng đang giảm - ở Nam Phi có thể là một phần của câu chuyện đằng sau Omicron hay không, TS Schoub cho rằng, điều đó có vẻ hợp lý. Nhưng có nhiều nguyên nhân gây ra ức chế miễn dịch - không chỉ những người nhiễm HIV không được điều trị.
Trong khi nghiên cứu vẫn đang được thực hiện về hiệu quả của văcxin chống lại Omicron, chúng ta có thể khá lạc quan rằng, mũi tiêm sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bệnh nặng.

Hằng Đỗ