Dân "nằm nhà" mua đồ, tiền gửi không kỳ hạn qua tài khoản thanh toán tăng 40.000 tỷ đồng trong một quý

Ngày đăng : 11:30, 28/11/2021

Trái ngược với sự sụt giảm kỷ lục về lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng thì khoản tiền gửi thanh toán cá nhân lại tăng lên.

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN), số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân quý 3/2021 đã tăng mạnh. Từ 3,5 triệu tài khoản lên 110,92 triệu tài khoản. Số dư tài khoản tăng thêm 40.000 tỷ đồng, lên 794.241 tỷ đồng.

NHNN cho biết, đây là quý thứ 3 liên tiếp, lượng tiền gửi trên tài khoản cá nhân đã tăng.

Về giá trị tuyệt đối, tiền gửi qua tài khoản thanh toán cá nhân tăng 127.459 tỷ đồng so với đầu năm.

Tài khoản thanh toán của cá nhân là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng.

Tài khoản này để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ.

Các giao dịch bằng hối phiếu, giấy chuyển tiền, giấy chuyển khoản, lệnh phiếu, thư tín dụng nội địa cũng tăng hơn 2 triệu giao dịch, lên 18,576 triệu giao dịch, giá trị 1,191 triệu tỷ đồng.

Giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid-19 đã tác động thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân. 

Cụ thể, giao dịch qua Mobil Banking đã tăng về số lượng, lên 506,596 triệu món, với giá trị 4,993 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, giao dịch thanh toán nội địa qua Internet Banking quý 3 lại giảm về giá trị so với với quý 2, đạt 167,313 triệu món, với giá trị hơn 8,444 triệu tỷ đồng.

Tương ứng, thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng cũng đang giảm từ 132,348 triệu món trong quý 2 xuống còn 102,982 triệu món trong quý 3, với giá trị 204.938 tỷ đồng. 

Đồng thời, giao dịch tại các cây ATM cũng giảm trong quý 3 về cả số lượng và giá trị giao dịch. Cụ thể giảm 216.260 tỷ đồng, với 180,247 triệu giao dịch. Giảm qua thiết bị chấp nhận thẻ hơn 34.000 tỷ đồng, với 81,949 triệu giao dịch, còn 139.126 tỉ đồng.

Thiên Ân