Quy hoạch điện VIII: Không tính điện mặt trời vào tổng cân đối của hệ thống điện quốc gia

Ngày đăng : 10:08, 20/11/2021

Nguyên nhân là do đặc điểm hạn chế về thời điểm, thời gian và đặc tính không ổn định, chưa có giải pháp lưu trữ ổn định của loại hình năng lượng này. Tuy nhiên vẫn khuyến khích phát triển điện mặt trời để đáp ứng các yêu cầu tự sản xuất, tự tiêu dùng.

Ngày 19/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII).

Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công thương trình Chính phủ 3 lần, và bị trả lại cả 3 lần. Lần gần nhất là 11/11.

Tại buổi lấy ý kiến lần này, các bên đã thống nhất tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 là khoảng 155.000 MW, giảm hơn 28.000 MW so với phương án trình tháng 3.2021, tương đương giảm gần 800.000 tỷ đồng đầu tư.

Hệ số dự phòng toàn quốc giảm từ hơn 69% xuống còn 43%, đảm bảo an toàn hệ thống.

Cơ cấu nguồn điện hướng tới khuyến khích phát triển điện tái tạo năng lượng sạch, hạn chế sử dụng điện than để phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 tại hội nghị COP26.

Tuy nhiên, Quy hoạch cũng thống nhất không tính điện mặt trời vào hệ thống cân đối điện quốc gia. Thay vào đó, điện gió ngoài khơi sẽ được xác định là trọng tâm đầu tư.

Bên cạnh đó, bố trí nguồn điện phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền để hạn chế tối đa đầu tư đường dây khiến thất thoát trong công tác truyền tải. Cụ thể, Quy hoạch lần này sẽ cắt giảm hơn 6.600 km đường dây truyền tải, tương đương khoảng 250.000 tỷ đồng đầu tư so với bản dự thảo trước.

Quốc Trọng