Hà Nội đang thực hiện thí điểm điều trị F0 trên địa bàn xã, phường, thị trấn nào?

Ngày đăng : 09:56, 19/11/2021

Từ ngày 17/11/2021, Hà Nội thí điểm thu dung, điều trị F0 trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
fo-tai-nha.jpg

Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP.Hà Nội nêu rõ Hà Nội thí điểm thu dung, điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn.

Sau thí điểm, mở rộng thu dung, điều trị bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại cấp quận, huyện, thị xã.

Thúy Nga